Princip zdravljenja s pomočjo bioterapije poglobi odnos med človekom in naravo ter ojača vezi med psihičnimi in fizičnimi funkcijami.

Izčrpanemu organizmu je potrebna hrana ali celo transfuzija, energijsko oslabljeni celoti je za okrepitev potrebna vitalna energija.

Najpogosteje iščejo pomoč bolniki, ki so preizkusili in izčrpali vse možnosti medicinskih terapij, pogosto brez zaupanja v te terapije. Z vključitvijo v nov princip zdravljenja – pomoči – z bioterapijo , bolnik pristopi k novemu načinu pomoči, vendar mora ostati v stiku s svojim zdravnikom.

Izboljšanje po terapiji je včasih potrebno ugotoviti medicinsko. Uporabo zdravil zmanjšamo ali prekinemo samo pod strokovnim nadzorom standardne medicine.

Osnovna terapija pri nas traja tri do štiri dni. Številne zdravstvene težave smo rešili z enkratnim obiskom, imamo pa tudi primere, kjer moramo zdravljenje skozi daljše obdobje ponoviti še enkrat ali večkrat.

Število potrebnih zdravljenj lahko varira od nekaj terapij do nekaj mesecev dela. Vse je odvisno od posameznika in njegovega stanja, kajti vsak primer je unikaten.